Sunday, February 9, 2014

जय भारत

स्वच्छ भारत                    सुशिक्षित भारत 
सम्पन्न भारत                  सुव्यवस्थित भारत 
सशक्त भारत                   सर्वोच्च भारत 
स्वर्णमय भारत                 प्राणवान भारत 
भक्तिमय भारत               जगद्गुरु भारत 
कर्मशील भारत                 साधनामय भारत
विज्ञानमय भारत             गारिमावान भारत 
पुण्यात्मा भारत               स्वस्थ भारत 
सुसंस्ड्डत भारत              समृद्ध भारत 
सुविकसित भारत            सुदृढ़ भारत 
सर्वोत्तम भारत                 धर्मशील भारत 
तपोनिष्ठ भारत              शान्तिमय भारत 
क्रान्तिमय भारत             जानवान भारत 
आनन्दमय भारत           विश्वमित्र भारत 
महिमावान भारत           शक्तिमान भारत  
                     ”मेरा भारत महान"

No comments:

Post a Comment